Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
      - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;
      - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;
      - rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:
      - teście konkursowym z zakresu geografii Polski i świata;
      - konkursie prac indywidualnych,

Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół, w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół na jesieni wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.